På vegne av de regionale helseforetakene og NRK har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler. Avtalen gjelder for innkjøp av disse møbeltypene til de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak, og alle NRKs avdelinger. 

Leverandør

Kinnarps AS er valgt som leverandør, og blir dermed eneleverandør av kontor- og institusjonsmøbler til samtlige helseforetak.

Kontaktperson er Stein Erik Einstad, e-post: stein.erik.einstad@kinnarps.no, telefon 452 29 891.

Mer informasjon

Prisinformasjon vil bli  tilgjengelig for hvert enkelt helseforetak i forkant av tiltredelsestidspunktet. 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder i fire år fra tiltredelsestidspunkt. Den enkelte kunden tiltrer i henhold til vedlegget «Kunder tiltredelse og leveringstider». 

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
25. april 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding