På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått rammeavtale for kontorrekvisita. Avtalen omfatter levering av kontorrekvisita, skriver- og kopipapir og batterier.

Anskaffelsen har vært gjennomført av en prosjektgruppe bestående av representanter fra alle de fire helseregionene, og med prosjektledelse fra Sykehusinnkjøp HF.

Leverandør

Det er inngått avtale med to leverandører på dette feltet. Lyreco Norge AS er leverandør i Helse Sør-Øst, og Staples Norway AS er leverandør i de øvrige helseregionene. Nærmere informasjon om hvilke foretak som tiltrer hvilken avtale finnes i vedlegget «Kunder tiltredelse».

For avtalen gjeldende for foretak i Helse Sør-Øst som tiltrer avtale med Lyreco Norge AS er det gjennomført en endring i prisstruktur, der pris for den enkelte varelinje vil være differensiert ut i fra total ordrestørrelse pr bestilling. Det gjøres oppmerksom på at laveste pris oppnås ved ordrestørrelser over 300 000 NOK.

Kontaktinformasjon: 

Lyreco Norge AS:

Henrik Hansen, epost: Henrik.hansen@lyreco.no, telefon: 99212810, nettside: www.lyreco.no

Staples Norway AS:

Roger Berg-Hansen, epost: roger.berg-hansen@staples.com, telefon: 98 22 03 52, nettside: www.staples.no

 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2017 til 31. mai 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Lisa Marlen Heiestad

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Lisa Marlen Heiestad
E-post: lisa.heiestad@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 988 32 116

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
31. mars 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtaler?
Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding