På vegne av de regionale helseforetakene har Nasjonal IKT HF og Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av talegjenkjenningsverktøy.

Max Manus AS er valgt som leverandør på dette området.

Forvaltning av avtalen

RHF'ene forvalter avtalen gjennom et nasjonalt koordineringsorgan for talegjenkjenning. Koordineringsorganet skal ha representanter fra alle RHF. Koordineringsorganet skal delta i alle faste oppfølgingsmøter med leverandøren.

Nasjonal IKT HF er RHF'enes rådgiver i forbindelse med forvaltning av avtalen. Nasjonal IKT HF skal ivareta og fasilitere koordineringsorganets arbeid og tilrettelegge for dialog mellom koordineringsorganet og leverandøren i avtalerelaterte saker.

Sykehusinnkjøp HF er forvalter av avtalen på vegne av RHFene slik det fremgår nedenfor:

  • Sykehusinnkjøp HF skal saksbehandle endringsforslag som angår flere RHF og framlegge disse for koordineringsorganet.
  • RHFene kan be Sykehusinnkjøp HF om bistand til å saksbehandle avvik i leveranseavtalene, herunder forberedelse av eventuell videre behandling i koordineringsorganet.
  • Leverandøren kan melde forhold som gjelder flere RHF, og forhold som de ønsker behandlet i Koordineringsorganet, til Sykehusinnkjøp for videre saksbehandling hos RHF og koordineringsorganet.

For å få tilgang til prisinformasjon må kontaktperson i Sykehusinnkjøp HF kontaktes. Tilgang er begrenset til relevant personell i helseforetakene. Prisinformasjonen blir ikke lagt ut på ProWeb. 

Leverandør

Kontaktinformasjon Max Manus AS:

Jacques Svarverud

Salgssjef Max Manus AS

jacques.svarverud@maxmanus.com  telefon: 414 73 754

Kontaktinformasjon

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes

Kategorisjef IKT Hanne Bentsen, Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester 

hanne.bentsen@sykehusinnkjop.no, telefon 915 42 155.

Divisjonsdirektør Harald I. Johnsen, Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester

harald.johnsen@sykehusinnkjop.no,  telefon 979 68 880

Porteføljeansvarlig Nina Bjørlykke, Nasjonal IKT HF

nina.bjorlykke@nasjonalikt.no, telefon 932 48 296

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 og har en minimumstid på fire år. Etter minimumstiden har avtalepartene gjensidig mulighet til å si opp avtalen.

Hanne Bentsen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef IKT Hanne Bentsen
E-post: hanne.bentsen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 915 42 155

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
16. mars 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding