På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av hemodialysebehandling – utstyr og maskiner. Det er inngått fem ulike leverandører på dette området. Følgende leverandører er valgt: 

  • Scan-Med
  • Baxter
  • Vingmed
  • B. Braun 
  • Mediplast

Se vedlagt avtaleinformasjon for nærmere oversikt over deltilbud og avtalestart.

Om deltilbud 1:

Ved kjøp eller leie av nye maskiner skal det gjennomføres minikonkurranser mellom de fire valgte leverandørene. Minikonkurransene gjennomføres som et samarbeid mellom bestillende avdeling og Sykehusinnkjøp. Vi har utarbeidet dokumenter som brukes for gjennomføring av minikonkurransene. Helseforetakene velger selv om de skal kjøpe eller leie nye maskiner på pay per treatment-avtale (PPT). PPT-avtale gjelder kun ved utskiftning av hele maskinparker ved dialyseavdelingene.

Om deltilbud 6: 

Det ble i uke 49 gjennomført et oppfølgingsmøte med prosjektgruppen og leverandørene av hemodialyseutstyr. I møtet med Baxter ble avvikene for delområde 6 – dialysatorer gjennomgått. Avviksmeldingene gjelder bruk av Baxters dialysefilter på Vingmeds Fresenius-maskiner. Det er ikke mottatt avviksmeldinger på bruk av dialysefilter til Baxters og Scan-Meds maskiner.

Sykehusinnkjøp har fulgt rutinene ved avvik og videresendt disse til Baxter, som har fulgt opp brukerne med opplæring og brukerinfo.

Avtaleperioden er fra 1. april 2017 til 31. mars 2019 med mulighet for 1+1 års forlengelse. I løpet av 1. kvartal 2018 vil det bli gjort en vurdering av om alle delområdene skal forlenges etter 31. mars 2019, og da er det mulig å ikke forlenge dette delområdet hvis misnøyen med produktene ikke har avtatt.

Dersom avtalen på hemodialysefilter ikke forlenges, vil det bli gjennomført en ny anskaffelse av dialysefilter, og anskaffelsen vil måtte formateres på en annen måte enn den eksisterende avtalen.

Dagens avtaleprodukter skal altså fortsatt benyttes i avtaleperioden på 2 år.

Leverandør

Kontaktinformasjon til leverandører:

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

29.05.2017: På-/avkoblingsett

Avtalen med Onemed utløper 31. mai 2017. Fra denne datoen skal den nye leverandøren Mediplast AS benyttes ved bestilling av nye på- og avkoblingssett. Kontaktperson for Meidplast AS er Jannche Haugseth, telefon 45 51 90 61, epost Jannicke.haugseth@mediplast.com.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. april 2017 (noen delavtaler har senere avtalestart) til 31. mars 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
04. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding