På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk.

Det er inngått avtaler innen 3 delområder:

  • A: Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning
  • B: Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse
  • C: Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse

For mer informasjon om hva hvert delområde inneholder, se vedlegget «Beskrivelse av delområder».

Avrop

Ved kjøp av konsulenttjenester innkjøp og logistikk skal det det gjennomføres avrop på følgende måte:

  • Oppdrag under kr. 100 000: Avrop etter prioritert rekkefølge.
  • Oppdrag over kr. 100 000: Gjennomføring av minikonkurranse.

Leverandør

Hvem som er tildelt avtaler i de ulike regionene, finner du i vedlegget «Leverandører – Konsulenttjenester innkjøp og logistikk».

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mars 2017 til 29. februar 2020, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Kundene har ulik tiltredelsesdato, se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Hege Pedersen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Hege Pedersen
E-post: hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 406 39 981

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
03. august 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding