De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp HF tildelt nasjonale rammeavtaler på innleie av vikarer i legespesialisttjenesten til helseforetakene. Disse omfatter egne tildelinger innen faggruppene psykiatri, radiologi, anestesiologi, nevrologi og øvrige legespesialister.

Leverandør

Oversikt over tildelte avtaler innen legespesialisttjenester finner du nedenfor.

Meldinger, nyheter og annet

11.05.2017: Navneendring for leverandør

Doc Connect Nordic AB har endret navn til Bonliva AB. Organisasjonsnummeret er uendret.

 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 01. februar 2017 til 31. januar 2019, med mulighet for prolongering i 1+1 år. 

Tor Einar Pedersen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef HR Tor Einar Pedersen
E-post: tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 909 60 637

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
26. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding