De regionale helseforetakene har sammen med Sykehusinnkjøp HF tildelt nasjonale rammeavtaler på innleie av vikarer til helseforetakene innen annet helsepersonell. Dette omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen faggruppene helsesekretær, bioingeniører og psykologspesialister.

Leverandør

Oversikt over tildelte avtaler innen annet helsepersonell finner du nedenfor.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder frra 01. februar 2017 til 31.01.2019, og kan prolongeres med 1+1 år. 

Tor Einar Pedersen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef HR Tor Einar Pedersen
E-post: tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 909 60 637

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
26. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding