I samarbeid med Sykehusinnkjøp HF har de regionale helseforetakene, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF inngått ny avtale for levering av forbruksmateriell for nevrokirurgi. Det er inngått avtaler innen ni delområder. Se avtaleinformasjon for oversikt over de ulike delområdene.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Rammeavtalen prolongeres et år på gjeldene betingelser frem til 30. september 2018. 

Lisa Marlen Heiestad

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Lisa Marlen Heiestad
E-post: lisa.heiestad@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 988 32 116

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
01. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding