På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen området IKT.

Det er inngått avtaler innen 11 delområder:

 • A: Program og Prosjektgjennomføring
 • B: Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
 • C: Arkitektur
 • D:Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
 • E: Testledelse og Release-gjennomføring
 • F: Elektronisk samhandling/integrasjoner/systemutvikling
 • G: Drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer
 • H: Datakommunikasjon og telekommunikasjon
 • I: Applikasjonsforvaltning
 • J: Klientplattform
 • K: Konsulentformidling/Broker (Gjelder kun for Helse Sør-Øst RHF)

For mer informasjon om hva hvert delområde inneholder, se vedlegget «Beskrivelse av delområder»

Avrop

Ved kjøp av konsulenttjenester IKT skal det gjøres bestillinger med minikonkurranser. I dokumentet «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte.

Leverandør

Se vedleggene under for en oversikt over tildelingene i de enkelte helseregionene: 

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Kundene har ulik tiltredelsesdato, se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
15. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding