På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av renholdsprodukter, herunder dekontaminatormidler og medisinsk instrumentvask.

Det er inngått avtale med Staples Norway AS som leverandører på dette området:

  • Produktene leveres av Lilleborg Profesjonell som er tilgjengelig for kursing og produktopplæring ute på brukerstedene.
  • Leverandøren skal bistå med tilpasning av kjemien til maskinene slik at de leverer optimalt renhetsresultat på de enkelte brukerstedene, både ved oppstart og underveis i avtaleperioden.
  • Dersom kannestandard ikke passer kundens maskinpark skal leverandør være behjelpelig med tilpasning.
  • Alle produkter er CE-merket.

Leverandør

Staples Norway AS:

Kontaktperson Roger Berg-Hansen 

E-post: roger.berg-hansen@staples.com, telefon 22 32 95 00 eller 98220352.

Lilleborgs kundesenter kan nås på telefon: 815 36000 ved ønske om støttemateriell eller ønske om kurs/opplæring innen fagområdet.

Avtalenummer

Avtalenummer 10410301 gjelder dekontaminatormidler med avrop til Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. 

Avtalenummer 10410391 gjelder dekontaminatormidler med avrop til Helse Vest og Helse Nord.

Avtalenummer 10410392 gjelder renholdsprodukter med avrop til Helse Vest og Helse Nord.

Avtalenummer 10410302 gjelder renholdsprodukter med avrop til Helse Sør Øst og Helse Midt-Norge.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen for dekontaminatormidler gjelder fra 1. mars 2017 til 28. februar 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år. For Helse Sør-Øst gjelder avtalen fra 22. februar 2017. Avtalen for renholdsprodukter gjelder fra 1. april 2017 til 31. mars 2019, med mulighet for prolongering i inntil to år. 

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
03. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding