På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på plasmasalg og kjøp av plasmaderiverte legemidler.

Avtalen gjelder fra 1. mars 2017 til 28. februar 2019, med mulighet for prolongering i 1+1 år.

Følgende produkter er med i avtalen: 

  • Humant serum albumin 5% og 20% (Albunorm) 
  • Immunglobulin normalt humant til intravenøst bruk 10% (Octagam i perioden mars-august 2017, med en overgang til Panzyga fra og med september 2017) 
  • Salg og innsamling av plasma

Leverandør

Det er inngått avtale med Octopharma AG som leverandør på dette området. Deres kontaktperson er John Erik Ørn, epost john.erik.oern@octapharma.no, telefon 918 89 821.

Vedlegg og lenker

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mars 2017 til 28. februar 2019, med mulighet for prolongering i 1+1 år.

Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
30. desember 2016

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding