På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF inngått nye hovedbankavtaler.

Avtalene gjelder fra 1. april 2017 til 30. april 2021 med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Avtalen gjelder kjøp av banktjenester til helseforetakene. I dette inngår betalingstjenester, konsernkontostruktur/innskuddsbetingelser, betalingsterminaler, rapportering og rådgivning etc.

Leverandør

Følgende leverandører er valgt:

  • Danske Bank (Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF)
  • DNB Bank (Helse Nord RHF)
  • Sparebanken 1 SR-Bank (Helse Vest RHF)

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. april 2017 til 30. april 2021 med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding