I samarbeid med de regionale helseforetakene er det inngått avtale med foreløpig to leverandører av kurs- og konferansetjenester til sjøs. 

For prisdetaljer og øvrig informasjon, se på avtalen i ProWeb

 

Leverandør

Color Line AS: Telefon: 815 00 860. E-post: salg.bedrift@colorline.no. Gjelder for Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF.

DFDS AS: Telefon: 21 62 10 00. E-post: salg.oslo@dfds.com. Gjelder for alle RHFene.

Fjord Line AS: Telefon 815 56 951. E-post: group@fjordline.com. Gjelder for Helse Vest RHF. 

 

Mer informasjon

På Sykehusinnkjøp ProWeb er informasjon om avtaler, prosedyrer, priser gjort tilgjengelig for helseforetakene. Alle som skal benytte seg av løsningen må registrere seg selv som brukere ved første gangs pålogging. Dette gjøres på https://login.sykehusinnkjop.no. Ved registrering velger du hvilke avtaler (eventuelt prosjekter) du ønsker tilgang til. Din innkjøpsleder godkjenner tilgangen til de aktuelle avtalene på Sykehusinnkjøp Proweb. Ved problemer med ProWeb, bruk e-post: support@sykehusinnkjop.no.

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller prosjektleder hos Sykehusinnkjøp: Evy Pleym, evy.pleym@sykehusinnkjop.no, telefon 452 68 720.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

  • Color Line AS: 01. januar 2017 til 31 desember 2018. Gjelder for Helse Nord RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. 
  • DFDS AS: 01. januar 2017 til 31. desember 2018. Gjelder for alle RHFene. 
  • Fjord Line AS: 01. januar 2018 til 31. desember 2017. Gjelder for Helse Vest RHF.

 

Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding