På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av drivstoff til kjøretøy.

Avtalen gjelder fra 1. desember 2016 til 30. november 2018, med mulighet for prolongering i 1+1 år.

Leverandør

Følgende leverandører er valgt etter prioritert rekkefølge: 

1. Cirkle K Norge AS. Hovedleverandør som alltid skal benyttes når hensiktsmessig. Avtalen gjelder kjøp av drivstoff fra til Circle K stasjoner (ca 400 stk), fra 1-2-3 automater (ca 70 stk) og fra Best stasjoner (ca 130 stk.).

2. Leaseplan Norge AS.Benyttes dersom 1.prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.

3. Wex Europe Services AS. Benyttes dersom 1. og 2. prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.

Vedrørende hensiktsmessighet skal kunde vurdere dette utfra at helseforetakenes kjøretøy har sine baser i tilknytning til ulike lokasjoner.  Oppdragene kan være både planlagte og ulike typer akutt-/hasteoppdrag. I den grad det er mulig skal man alltid søke å benytte den leverandøren som har høyeste prioritet dersom en slik mulighet foreligger langs den naturlige (normalt korteste) kjøreruten mellom oppdrag eller i tilknytning til den faste lokasjonen for kjøretøyet.

Mer informasjon

Bruk av avtalen:

Circle K Norge AS:

Denne avtalen er via Circle K Firmakort – det samme kortet som på utløpende avtale. Dette betyr at brukere av dagens Cirlce K Firmakort, som er sendt ut den senere tid, vil bli automatisk bli overført til ny avtale gjeldende fra 01.12.2016.

De foretak som i dag ikke har kort eller mangler kort, sender e-post til avtaleansvarlig i Circle K, Ellen Mikalsen, Ellen.Mikalsen@circlekeurope.com, telefon 91 81 30 32. Vedrørende daglige spørsmål som bestilling eller sperring av kort - ring telefon 22 96 25 00 og tast «4» for Circle K Firmakort.»

Leaseplan Norge AS:

Brukere med Circle K Firmakort gjennom Leaseplan vil bli overført til ny avtale automatisk pr. 01.12.2016.   Brukere med kort fra Shell og Esso der må alle løpende kort skiftes ut.

Er det spørsmål vedrørende drivstoff kort gjennom Leaseplan kontakt Vegard Thovsen, vegard.thovsen@leaseplan.no, telefon 909 41 632.

Vedrørende daglige spørsmål ved tapt/ikke-fungerende kort, eller andre spørsmål ber vi dere kontakte LeasePlans drivstoffavdeling: E-post: drivstoff@leaseplan.no, telefon 23 06 97 71.

Wex Europe Services AS:

Brukere med Esso Card har ikke behov for å skifte kort, men de må tak kontakt med Toril Eine for å få registrert riktig rabattkode.

Hun er også kontaktperson dersom man har behov for drivstoff-kort. Epost: toril.eine@wexinc.com, telefon 66 81 27 79.

Vedrørende daglige spørsmål ved tapt/ikke-fungerende kort ber vi dere om å kontakte Esso Card kundeservice essokort@wexinc.com, telefon 66 81 27 70.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Luftambulansetjenesten ANS

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. desember 2016 til 30. november 2018, med mulighet for prolongering i 1+1 år.

Per Scott Olsen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Per Scott Olsen
E-post: per.scott.olsen@helse-vest-innkjop.no
Mobil: +47 415 30 489

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding