Det er inngått en nasjonal avtale på innkjøp av medisinske og tekniske gasser, samt distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi. 

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra HF-ene og prosjektansvarlig fra Sykehusinnkjøp HF. Prosjektgruppen har arbeidet sammen i hele prosessen.

Leverandør

AGA AS:

Alle helseforetak i Helse Nord 01.01.2017

Alle helseforetak i Helse Vest 01.02.2017

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge 01.04.2017

Akershus Universitetssykehus HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF tiltreder avtalen 01.04.2017

Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF tiltreder avtalen 01.09.2018

Air Liquide Norway AS:

Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF tiltreder avtale 01.09.2018.

Kontaktinformasjon til leverandørene: 

AGA AS: Claes Holm                                                                               Kontaktinformasjon: claes.holm@no.aga.com, telefon 911 42 330.

Air Liquide Norway AS: Øystein Lono                                                         Kontaktinformasjon: oystein.lono@airliquide.com

Mer informasjon

Alle avtalene løper i fire år, og har mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

ProWeb og Hstat: For tilgang til prislister må det benyttes personlig innlogging hos ProWeb (https://login.sykehusinnkjop.no) eller i innkjøpsportalen til Helse Sør-Øst (www.hstat.no).

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Leverandør AGA AS:

Alle helseforetak i Helse Nord 01.01.2017 - 31.12.2020

Alle helseforetak i Helse Vest 01.02.2017 - 31.01.2021

Alle helseforetak i Helse Midt-Norge 01.04.2017 - 31.03.2021

Helse Sør-Øst: Akershus Universitetssykehus HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF tiltreder avtalen 01.04.2017 - 31.03.2021

Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF tiltreder avtalen 01.09.2018

Leverandør Air Liquide Norway AS:

Helse Sør-Øst: Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF tiltreder avtale 01.09.2018 - 31.08.2022

Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
15. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding