På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av distribusjon av H-reseptlegemidler til private apotek.

Det er inngått avtale med en leverandører på dette området. Valgt leverandør er Norsk Medisinaldepot AS.

Den nye avtalen regulerer distribusjonen av alle H-resept legemidler som selges gjennom private apotek.  Dette innebærer en avtale om samtlige grossisttjenester, både kjøp og videresalg av legemidlene, samt transport til samtlige private apotek i Norge.

Leverandør

Det er inngått avtale med en leverandører på dette området. Valgt leverandør er Norsk Medisinaldepot AS.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2018, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
04. april 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding