På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av distribusjon av H-reseptlegemidler til private apotek.

Det er inngått avtale med en leverandører på dette området. Valgt leverandør er Norsk Medisinaldepot AS.

Den nye avtalen regulerer distribusjonen av alle H-resept legemidler som selges gjennom private apotek.  Dette innebærer en avtale om samtlige grossisttjenester, både kjøp og videresalg av legemidlene, samt transport til samtlige private apotek i Norge.

Leverandør

Det er inngått avtale med en leverandører på dette området. Valgt leverandør er Norsk Medisinaldepot AS.

Kontaktperson hos Norsk Medisinaldepot AS er Head of Business Development Ken Tesaker: Ken.Tesaker@nmd.no, telefon: 415 37 695

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
02. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding