På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av elektrisk kraft. Avtalen gjelder både fysisk levering og porteføljeforvaltning. Fjordkraft er valgt leverandør.

Leverandør

Fjordkraft er valgt leverandør. kontaktperson Kari Bakken, kari.bakken@fjordkraft.no.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. august 2016 til 31. juli 2018, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Per Scott Olsen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Per Scott Olsen
E-post: per.scott.olsen@helse-vest-innkjop.no
Mobil: +47 415 30 489

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding