Avtale for levering av blodkoagulasjonsfaktor, anbud LIS 1612-2. Farmasøytiske spesialpreparater med indikasjonen blødersykdommer.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalen varer fra 1. juni 2016 til 28. februar 2017.

Sonja Toppe

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Rådgiver, Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) Sonja Toppe
E-post: sonja.toppe@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 474 59 484

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
15. juni 2016

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding