På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av utstyr og dialysevæske for peritonealdialyse (PD), non-glukose PD-væske og PD-kateter. 

Leverandør

PD-kateter
1.Medtronic AS
2. Vingmed AS
PD-væske, maskin APD og forbruksmateriell
1. Vingmed AS
2. Baxter AS
Non-glukose PD-væske
1.Baxter AS
Bikarbonat PD-væske
1. Vingmed

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. september 2016 til 31. august 2018, med mulighet for forlengelse i inntil to år. Eksisterende avtaler er prolongert til avtalestart 1. september 2016. Delområde 2 starter 1. oktober.

Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding