På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen områdene HR, OU og rekruttering.

For veiledning til hvordan bestille konsulenttjenester innen dette området, se under fanen «Mer informasjon» lengre ned på siden. Du kan også se avtaleinformasjon her.

Det er inngått avtaler innen fire delområder:

A. Organisasjonsutvikling og virksomhetsutvikling, eksempelvis knyttet til:
Omstillings- og endringsprosesser
Organisasjonskultur
Konflikthåndtering og samarbeid
Nedbemanning/de-rekruttering
Utvikling og tilrettelegging av kompetansetiltak
Organisasjonsmessige forhold innen HR

B. Generell rådgivning og strategi, eksempelvis knyttet til:
Prosjektstyring
Prosessledelse
Prosesskartlegging og prosessutvikling (f.eks. innen pasientforløp, logistikk og administrative prosesser)
Kartlegging og evaluering
Programstyring
Risikostyring
Kvalitetsstyring
Strategiutvikling
Innføring av strategier

C. Ledelsesutvikling og ledelseskunnskap, eksempelvis støtte til følgende:
Utvikling og gjennomføring av interne lederprogrammer/prosesser
Coaching
Konferanser og foredrag
Personlig lederrådgivning/mentorstøtte
Oppbygging og gjennomføring av talentprogrammer
Ledergruppeutvikling
Måling/oppfølging av ledere
Endringsledelse

D. Search, rekruttering og utvelgelse, med tre underområder
a) Toppleder
b) Andre lederstillinger og spesialiststillinger (Eksempelvis mellomledere, merkantile spesialiststillinger)
c) Helsefaglig rekruttering fra utlandet (Eksempelvis rekruttering av leger og spesialsykepleiere fra utlandet, samt rådgivning til rekruttering i utlandet)

Hvem som er tildelt avtaler i de ulike regionene, finner du i vedlegget «Leverandører – konsulenttjenester HR, OU og rekruttering».

Leverandør

Se vedlegget «Leverandører – konsulenttjenester HR, OU og rekruttering» for oversikt over tildelinger.

I exceldokumentet «Oversikt tildelinger» kan du sortere tildelingene per helseforetak.

Kontaktinformasjon til leverandørene finner du her..

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

22.06.2016: Melding om konsulenttjenester - HR, OU og rekruttering

AFF AS er overdratt til Stiftelsen Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole. Rammeavtalen overføres dermed fra AFF AS til Stiftelsen
Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole på eksisterende betingelser.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2019, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. 

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
01. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding