På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av forsikringsmeglertjenester. I dette inngår megling av forsikringer og oppfølging av eksisterende forsikringsavtaler.

Leverandør

Det er inngått avtale med én leverandør på dette området, Waco Forsikringsmegling AS.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 – 31. mai 2019, med mulighet for prolongering i inntil ett år.

Kine Olaussen Joki

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kine Olaussen Joki
E-post: kine.joki@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 415 55 801

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
05. desember 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding