På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF inngått avtaler om finansielle revisjonstjenester.

Leverandør

BDO AS:

Terje Tvedt

Terje.tvedt@bdo.no 

Telefon: 23 11 91 30

Pricewaterhouse Coopers AS:

Hans-Christian Berger

Hans-christian.berger@pwc.no 

Telefon: 952 60 390

Se avtaleinformasjon for detaljer om hvilke leverandører som tilhører hvilke regioner.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019, med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding