Rammeavtalen skal dekke kjøp av tjenester i forbindelse med forberedende arbeid før revisjon, revisjonsprosess, oppfølging av avvik og utstedelse av ISO sertifikater, periodiske revisjoner og opsjon på resertifisering ved behov.

Sertifiseringstjenestene på avtalen gjelder NS-EN ISO 14001:2015 og 9001:2015.

Leverandør

Helse Nord RHF: DNV GL Business Assurance Norway AS

Helse Midt-Norge RHF: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Helse Vest RHF: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Se avtaleinformasjon for mer informasjon om avtalen og kontaktinfo til leverandører.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

21.10.2016: Navneendring

Teknologisk Institutt Sertifisering AS har endret navn til Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 16. mai 2016 til 15. mai 2019, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. 

Hanna Udnæs Hoel

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef administrasjon (i permisjon til 1. mai 2018) Hanna Udnæs Hoel
E-post: hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 997 45 961

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
16. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding