Avtale på kjøp av enkelte onkologipreparater med indikasjonene kreft med spredning til skjelett, prostata kreft med spredning og hudkreft med spredning.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 

Kontraktsperiode

Avtalene gjelder fra 1. november 2015 til 30. oktober 2016. 

Anne Helen Ognøy

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Farmasøytisk rådgiver, Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) Anne Helen Ognøy
E-post: anne.ognoy@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 415 10 101

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. september 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding