1. februar 2015 trådte en ny avtale på levering av helsetekstiler til helseforetakene i kraft.

Avtalen gjelder levering av helsetekstiler, herunder flattøy, pasienttøy og personaltøy. Anskaffelsen gjelder helseforetak som eier sine tekstiler.

Vi henstiller brukere av avtalen om å ikke bestille ordrer på under kr. 5000,-, jfr. forrige avtale hvor det er det krav om minimumsordre på kr. 10.000,-.

Avtalen er forlenget til 31. januar 2019.

I tillegg til opprinnelige produkter som lå i avtalen, er nå hvite operasjonsstrømper og hijab tatt inn, og kan kjøpes til avtalepris fra 31. januar 2017.

Slik ble avtalen til

For å sikre en kvalitativt god anskaffelse, har prosjektgruppen bestått av deltakere fra RHF-ene og prosjektansvarlig fra HINAS. Prosjektgruppen har arbeidet sammen i hele prosessen.

Leverandør

Avtalen er inngått med leverandør Sverre W. Monsen.  Kontaktpersoner er Camilla Valen. Mer informasjon om selskapet finner du også på www.swm.no.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Vest

Kontraktsperiode

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2019.

Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
13. juni 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding