På vegne av de regionale helseforetakene, har HINAS inngått avtale på levering av dialysestoler.

Det er inngått avtale med Baxter AS på levering av dialysestolen Sensa Premium A5.

Bestilling skal, om ikke annet er avtalt, inneholde følgende informasjon:

  • Bestillingsnummer
  • Navn på bestillende enhet/ kontaktperson for bestillingen.
  • Kundenummer
  • Leveringssted
  • Antall enheter

Normal leveringstid fra produsent er 4-8 uker fra bestillingstidspunkt.

Leverandør

Hos leverandøren Baxter AS er Erik Sandberg kontaktperson, erik_sandberg@baxter.com, telefon 22 58 48 33/412 09 979.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

18.10.2016: Navneendring

Rammeavtalen overføres fra Gambro Norge NUF til Baxter AS etter at selskapene har fusjonert. 

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er forlenget med et år frem til 31. mai 2019. Det er også mulighet å forlenge den med ytterligere et år.

Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
30. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding