På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av mat og drikke.

Det er inngått avtaler i to hovedgrupper – ferskvarer og øvrige varer.

I kategorien «øvrige varer» er det inngått nasjonale avtaler.

For ferskvarer er det regional tildeling på flere av delområdene.

I avtaleinformasjonen finner du informasjon om valgte leverandører på samtlige områder.

I denne oversikten finner du kontaktinformasjon til alle leverandørene.

 

AVVIK - avvik på mat og drikke meldes til følgende e-post: 

avvik@sykehusinnkjop.no

Avviksskjema kan benyttes for å beskrive avviket. Lenger ned på siden finner du avviksskjema både i Word- og Excelformat.

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalene starter 1. juni 2016, og de ulike regionale helseforetakene har løpende tiltredelse sommer og høst 2016. Avtalene har varighet til 31. mai 2018, med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Vanjeet Chatwal

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Forhandlingssjef, kategorisjef bygg og eiendom Vanjeet Chatwal
E-post: vanjeet.chatwal@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 457 97 743

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
20. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding