For å få tilgang til billetter med avtalebetingelse, må man for tjenestereiser benytte reisebyrået G Travel. Dersom du trenger brukertilgang, se her, eller kontakt innkjøpsleder i ditt foretak.

Avtalen på flytjenester gjelder både for pasientreiser og tjenestereiser. Denne starter 1. april 2016 til 31. mars 2019, og har mulighet for forlengelse i ett år.

Slik  brukes avtalen

Logg inn i reisebyråets portal, eller ta kontakt med dem på telefon.

Fleksible billetter:

Bestilling skal skje hos prioritert leverandør ved kjøp av fleksible billetter. I avtalene er det gjort en prioritering av hvilke flyselskap som skal være hovedleverandøren på hver enkel rute. Ved bestilling er det viktig å bruke den prioriterte leverandøren i størst mulig grad. 

På følgende rute er Norwegian hovedleverandør: Oslo-Bergen, Oslo-Bodø, Oslo-Kristiansand, Oslo-Ålesund, Oslo-Haugesund, Oslo-Molde, Oslo-Alta, Oslo-Bardufoss, Oslo-Svalbard, Bergen-Stavanger, Bergen-Trondheim.

På følgende ruter er SAS hovedleverandør: Oslo-Trondheim, Oslo-Tromsø, Oslo-Stavanger, Oslo-Harstad/Narvik (Evenes), Tromsø-Alta

Unntak i henhold til rammeavtale:

1. Hvis prioritert leverandør ikke har kapasitet, skal høyeste ikke-prioritert leverandør benyttes.

2. Dersom reisen omfatter flybytte og prioritert leverandør ikke tilbyr gjennomgangsbillett, kan kunden velge å benytte høyeste ikke prioriterte leverandør som tilbyr gjennomgangsbillett (kun innsjekk av person og bagasje en gang per reise).

3. Dersom reisen med prioritert leverandør blir svært uhensiktsmessig for kunden, (reisetidspunkt, korrespondanse med annen transport og den reisendes timeplan) kan kunden velge å benytte høyeste ikke-prioriterte leverandør.

Lavprisbilletter:

Billigste tilgjengelige lavprisbillett på kjøpstidspunktet skal kjøpes.

Unntak i henhold til rammeavtale:

Dersom reiser med billigst tilgjengelig lavprisbillett blir svært uhensiktsmessig for kunden kan kunden velge annen lavprisbillett (reisetidspunkt, korrespondanse med annen transport og den reisendes timeplan).

Leverandør

Se vedlegget tildeling per strekning for oversikt over prioritet på de ulike strekningene.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. april 2016 til 31. mars 2019, og har mulighet for forlengelse i ett år.

Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
08. februar 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding