Reisebyråtjenester for bestilling av pasientreiser. En ny avtale trer i kraft 1. mai, men valgt leverandør er den samme som per i dag.

For å få en bedre tjeneste, er leverandør Egencia Norway AS i gang med å utvikle den eksisterende løsningen. Dette skal skje i samarbeid med brukere fra pasientreisekontorene, og løsningen skal også til uttesting før avtalestart. Følgende personer deltar i prosjektet:

• Bente Åkvik, Pasientreiser Helgelandssykehuset
• Angeli Pettersen, Pasientreiser Nordlandssykehuset
• Ragnar Sandnes, Pasientreiser St.Olavs hospital
• Lise Mikkelsen, Pasientreiser Stavanger
• Charlotte Bergset Nuland, Pasientreiser OUS

Leverandør

Egencia Norway AS er valgt leverandør. Kontaktperson er Tore Olsen, tolsen@egencia.com, telefon 932 91 100.

Mer informasjon

For tilgang til prislister må det benyttes personlig innlogging hos ProWeb (login.sykehusinnkjop.no) eller i innkjøpsportalen til Helse Sør-Øst (www.hstat.no).

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen gjelder fra 1. mai 2016 til 30. april 2019, og kan forlenges med et år. 

Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
14. november 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding