I samarbeid med Sykehusinnkjøp HF har de regionale helseforetakene inngått nye avtaler for levering av pacemaker, Brady-ledninger, CRT, ICD og ILR. Det er inngått avtaler med fem leverandører på dette området, innen åtte ulike delområder. Se avtaleinformasjonen for ytterligere informasjon om leverandørprioritet.

Leverandør

Leverandører:

Abbott Octopus Medical AS

Livanova Norway AS (tidligere Sorin Group Norway AS)

Diacor AS

Medtronic Norge AS

Mer informasjon

Meldinger, nyheter og annet

13.04.2016: Melding om pacemaker og ICD

Sorin Group Norway AS har byttet navn til LivaNova Norway AS. Navnebyttet har ikke øvrige betydninger for avtalen, og organisasjonsnummeret er det samme.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest

Kontraktsperiode

Avtalen er forlenget frem til 31. august 2018. 

Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

For RHF og HF tilsluttet avtalen

For tilgang til prislister, kontakt innkjøpsleder i ditt foretak, eller benytt personlig innlogging hos ProWeb

Sist oppdatert
14. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding