Prosjektgruppemedlemmer

Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som intensjonskunngjøring
Avtalen skal gjelde for tidsrommet januar 2018 –desember 2020
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Nei
Forventet utlysningstidspunkt
Se utlysning på Doffin
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Luftambulansetjenesten ANS
Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

Assisterende prosjektleder

Bjørn-Rikart Pedersen
Sist oppdatert

01. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding