Prosjektgruppemedlemmer

Alf Inge LarsenHelse Vest
Erik Gjertsen Helse Sør-Øst
Geir Heggelund Helse Nord
Hanne BjørnstadHelse Nord
Håvard KeilegavlenHelse Vest
Ole RossvollHelse Midt-Norge
Torkel SteenHelse Sør-Øst
Ulf Köpp Helse Sør-Øst
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse
Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. september 2018–
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt desember 2017 / januar 2018
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt Våren 2018

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

Assisterende prosjektleder

Ragnhild Melleby Aslaksen
Sist oppdatert

24. november 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding