Anskaffelse av tolketjenester, herunder tolking av fremmedspråk. Anskaffelsen er i kartleggingsfasen, og forventet oppstart av prosjektet er første halvår 2017. 

Prosjektgruppemedlemmer

Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som
Avtalen skal gjelde for tidsrommet
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Nei
Forventet utlysningstidspunkt
Se utlysning på Doffin
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Evy Pleym

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Senior prosjektleder anskaffelser Evy Pleym
E-post: evy.pleym@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 45 26 87 20

Assisterende prosjektleder

Sist oppdatert

28. august 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding