Helseforetakene er i gang en anskaffelse av insulinpumper og for system kontinuerlig måling av blods- og vevsglukose (CGM). HINAS har ansvaret for å gjennomføre prosjektet på vegne av foretakene. Avtalen skal gjelde for alle helseforetakene i hele landet.

Prosjektgruppemedlemmer

Anna Børve HusebyHelse Midt-Norge
Hans-Jacob BangstadHelse Sør-Øst
Heiko BratkeHelse Vest
Jon Erling AarheimHelse Midt-Norge
Kjersti TollaksenHelse Vest
Linda Markham (Diabetesforbundet)Brukerrepresentant
Marianne HöglundHelse Sør-Øst
Sindre Godtfred Jakobi HoelHelse Sør-Øst
Svein Olav LeitheHelse Vest
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som
Avtalen skal gjelde for tidsrommet Juni 2017–
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

07.03.2017: Utsettelse av ny anbudskonkurranse

Ny anbudskonkurranse for system for insulinpumpebehandling utsettes.

Sykehusinnkjøp HF har besluttet utsettelse grunnet forsinkelser tilknyttet arbeidet med å etablere databehandleravtaler for IKT-systemer som støtter insulinpumpebehandlingen.

I desember 2016 utlyste Sykehusinnkjøp HF en intensjonskunngjøring, hvor formålet var å tegne en avtale med Diasend om lisenser for bruk av systemet disasend©clinic. Sykehusinnkjøp registrerte ingen reaksjoner fra markedet på dette, og helseforetakene har dermed til hensikt å tegne en avtale med Diasend. Før en avtale kan komme endelig på plass må det imidlertid inngås en  databehandleravtale.

Frem til nå har man ikke blitt enig om en slik databehandleravtale med Diasend. En slik avtale med Diasend er nødvendig, da flere leverandører i markedet benytter deres systemer i dag.

Sykehusinnkjøp jobber med å få en databehandleravtale på plass, men foreløpig har man ikke satt en ny utlysningsdato for det kommende anbudet.

Vedlagt ligger kravene til databehandleravtale som Diasend og andre leverandører av datasystemer må tilfredsstille i den kommende anskaffelsen.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Andreas Rystrøm

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef behandlingshjelpemidler Andreas Rystrøm
E-post: andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no
Telefon: +47 78 95 07 00 Mobil: +47 414 53 125

Assisterende prosjektleder

Elise Toombs Rushfeldt
Sist oppdatert

12. mars 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding