Tilbakemelding og avvik

Har du tilbakemeldinger, eller ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester benyttes avvk.vikar@sykehusinnkjop.no.

Velg hvilken avtale tilbakemeldingen eller avtalen gjelder: 

     Gjelder tilbakemeldingen et avvik på en avtale? Hvis du krysser av JA, vil du få en e-post hvor vi ber deg fylle ut mer informasjon. 

 
 


eller Avbryt