Anskaffelsen omfatter trykkeritjenester, herunder trykking av konvolutter, skjema, brosjyrer, rekvisisjoner mm.

Prosjektgruppemedlemmer

Helene Roberts Helse Midt-Norge
Hilde Camilla Markhus Helse Vest
Jan Sterk Helse Sør-Øst
Randi AngelsenHelse Nord
Rune Nesdal Jonassen Helse Sør-Øst
Svend Erik Sarheim Helse Midt-Norge
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som
Avtalen skal gjelde for tidsrommet
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt vår/sommer 2018
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Cathrine Nilssen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Cathrine Nilssen
E-post: cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 900 37 196

Assisterende prosjektleder

Kine Olaussen Joki
Sist oppdatert

19. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding