Prosjektgruppemedlemmer

Bjørn C. Brøndmo Helse Sør-Øst
Erling Bjordal Helse Nord
Kathrin S. Sneve Helse Midt-Norge
Svein A. H. Jensen Helse Vest
Tormod Westvik Helse Sør-Øst
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som Åpen anbudskonkurranse
Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. januar 2019 –31. desember 2020
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt Våren 2018
Se utlysning på Doffin
Evaluering
Forventet tidspunkt Høst 2018

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Aina Fredeng

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Aina Fredeng
E-post: aina.fredeng@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 975 06 498

Assisterende prosjektleder

Hege Pedersen
Sist oppdatert

25. januar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding