Sykehusinnkjøp HF, divisjon nasjonale tjenester planlegger å gjennomføre en anskaffelse av IT-tilbehør. Dette kan inkludere mus, tastatur, kabler samt annet IT-tilbehør og maskinvare. Avtalen er tenkt å levere en stor bredde av tilbehør til IT-infrastruktur som ikke dekkes av andre avtaler.

Anskaffelsen er planlagt utlyst - Q12 2018. Det er planlagt å avholde dialogmøter med interessenter høsten 2017. Alle som registrer interesse for anskaffelsen i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell vil få invitasjon til dialogmøtet og annen informasjon relatert til anskaffelsen slik som høringsdokumenter og lignende.

Prosjektgruppemedlemmer

Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som
Avtalen skal gjelde for tidsrommet
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt Q12 2018
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Jonas Ali Ghanizadeh

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Jonas Ali Ghanizadeh
E-post: jonas.ghanizadeh@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 413 58 159

Assisterende prosjektleder

Sist oppdatert

12. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding