Oppdragsgiver vurderer å anskaffe sikker utskriftsløsning og maskinvare samlet til et eller flere helseforetak.

Det gjennomføres nå et forprosjekt for å vurdere denne strategien. Oppdragsgiver ønsker å invitere interesserte leverandører til dialogmøte med prosjektgruppen.

Dialogmøtene er planlagt avholdt i slutten av oktober.

Prosjektgruppemedlemmer

Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som
Avtalen skal gjelde for tidsrommet
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt Q1/2 2018
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Jonas Ali Ghanizadeh

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Jonas Ali Ghanizadeh
E-post: jonas.ghanizadeh@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 413 58 159

Assisterende prosjektleder

Sist oppdatert

12. oktober 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding