Prosjektgruppemedlemmer

Daniel Ytreland NordbottenHelse Vest
Erik Berg Helse Midt-Norge
Pål KristiansenHelse Nord
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse
Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. oktober 2018–30. september 2021
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt
Se utlysning på Doffin
Evaluering
Forventet tidspunkt foretas umiddelbart etter anbudsfristens utløp.

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Hanne Bentsen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Kategorisjef IKT Hanne Bentsen
E-post: hanne.bentsen@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 915 42 155

Assisterende prosjektleder

Jonas Ali Ghanizadeh
Sist oppdatert

10. august 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.no.

Gi tilbakemelding