Det skal gjennomføres en nasjonal anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester på vegne av de fire regionale helseforetakene.

Anskaffelsesområdet omfatter manuelle sikkerhetstjenester, herunder mobilt oppdrag,  stasjonære tjenester, tilkalling av personell og alarmmottak.

Prosjektgruppemedlemmer

Bengt Ole Larsen Helse Nord
Bente Sissel Pilskog Helse Vest
Gry StrandHelse Sør-Øst
Jonny SvendsenHelse Nord
Jørn Arne SvendsenHelse Vest
Roald Hammer Helse Midt-Norge
Tore Bjørnstad Helse Sør-Øst
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandling
Avtalen skal gjelde for tidsrommet Oktober 2018 –Oktober 2020
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt Februar 2018
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt Mai 2018

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Lisa Marlen Heiestad

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser, Tromsø Lisa Marlen Heiestad
E-post: lisa.heiestad@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 988 32 116

Assisterende prosjektleder

Vanjeet Chatwal
Sist oppdatert

21. februar 2018

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding