Dagens løsning for mobil tilgang til helsenettet fra ambulanser (bil, båt, luft) og andre ambulerende helsetjenester er mindre robust enn ønskelig. Med bakgrunn i dette har Nasjonal IKT, på vegne av helseforetakene, startet et prosjekt for å vurdere et mer robust mobilt helsenett. Det vil også være viktig å kunne differensiere løsningene etter ulike behov og geografiske utfordringer.

For å kunne levere en mer robust løsning vil det være behov for flere (min 2) mobilnett og helst støtte for flere kommunikasjonsbærere. Det vil både være behov for infrastrukturløsninger med autentiserings-/autorisasjonsmekanismer, kommunikasjonsutstyr i fartøyene som kan utnytte løsningene og abonnement for datatrafikk/tale, samt drift og forvaltning av løsningene.

I tillegg til utstyr for montering i fartøy vil det også finnes bærbart utstyr. Dette utstyret er tiltenkt ulik bruk, eksempelvis for ambulansepersonale som forlater fartøy eller hjemmesykepleier hjemme hos pasient.

Prosjektgruppemedlemmer

Bjørn Unneland
Gaute Nygreen
Gaute Stavik
Jakob Grimstveit
Kjetil Sønvisen
Rune Holger Andersen
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som
Avtalen skal gjelde for tidsrommet
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

30.11.2016: Dialogmøte

Det vil bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere på Gardermoen, i uke 2, 2017. For nærmere informasjon og påmelding, kontakt Kjetil Sønvisen, Sykehusinnkjøp HF, på epost: sokj@sykehusinnkjop.no.

Frist for påmelding til dialogmøtene er 15. desember kl 12:00.

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Luftambulansetjenesten ANS
Kjetil Sønvisen

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Kjetil Sønvisen
E-post: kjetil.sonvisen@sykehusinnkjop.no
Telefon: 78 95 07 00 Mobil: +47 414 10 930

Assisterende prosjektleder

Sist oppdatert

03. april 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Gi tilbakemelding