Prosjektgruppemedlemmer

Alf Inge LarsenHelse Vest
Erik Gjertsen Helse Sør-Øst
Geir Heggelund Helse Nord
Hanne BjørnstadHelse Nord
Håvard KeilegavlenHelse Vest
Ole RossvollHelse Midt-Norge
Torkel SteenHelse Sør-Øst
Ulf Köpp Helse Sør-Øst
Prosjektplan
Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse
Avtalen skal gjelde for tidsrommet 1. kvartal 2018–
Utlysning
Veiledende kunngjøring foretatt Ja
Forventet utlysningstidspunkt Høsten 2017
Se utlysning på Doffin Klikk her for å åpne i nytt vindu
Evaluering
Forventet tidspunkt

Meldinger, nyheter og annet

Avtalen har ingen meldinger

Avtalen gjelder for

 
 
 
 
 
Helse Sør-Øst, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest
Elise Toombs Rushfeldt

Mer informasjon

Kontakt Sykehusinnkjøp

Prosjektleder anskaffelser Elise Toombs Rushfeldt
E-post: elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
Mobil: +47 932 86 899

Assisterende prosjektleder

Ragnhild Melleby Aslaksen
Sist oppdatert

28. august 2017

Tilbakemelding og avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no. Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no. For avvik på vikartjenester, bruk avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.no.

Gi tilbakemelding