En anskaffelsesprosess tar vanligvis 8-12 måneder, fra arbeidet starter til avtalene er signert. HINAS arbeider, sammen med helseforetakene, parallelt med flere nasjonale/interregionale anskaffelser. 

På denne siden finner du oversikt over hvilke anskaffelser som er under arbeid, og hvor langt i prosessen vi er kommet. Ved å klikke deg videre på den enkelte anskaffelse, vil du kunne lese mer om prosessens forløp. Her vil du bl.a. kunne se både hvilke RHF / HF som deltar, hvem som sitter i prosjektgruppen, om utlysning er foretatt og lignende.

HINAS bruker Mercell som konkurransegjennomføringsverktøy.